Akredytowane laboratorium badania mleka

Podlaskie Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. zostało utworzone 16 października 1997 roku przez przedstawicieli Zarządów Spółdzielni Mleczarskich.

Jako Laboratorium zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii świadczy usługi w zakresie urzędowej kontroli mleka surowego oraz na potrzeby producentów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i regulującymi.

Zasadniczym celem działalności Laboratorium z 25-letnią historią jest utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług oraz satysfakcja naszych klientów realizowane, poprzez nowoczesne standardy zarządzania, wysoki poziom kompetencji i odpowiedzialną pracę personelu. Dzięki temu jesteśmy postrzegani jako firma godna zaufania. Pozycję budujemy poprzez ciągły rozwój w oparciu o najlepsze praktyki, partnerskie kontakty z klientem, dbałość o ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Dokładamy wszelkich starań, aby działalność laboratoryjna realizowana była w sposób bezstronny i poufny, zgodnie z ustanowioną Polityką Jakości.

Gwarancją wiarygodności wyników, dobrej praktyki laboratoryjnej oraz wysokiego poziomu świadczonych przez laboratorium usług jest Certyfikat Akredytacji (Nr AB 428) potwierdzający spełnienie wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, nadany przez Polskie Centrum Akredytacji w maju 2003 r. Polskie Centrum Akredytacji jest ustawowo jedyną instytucją udzielającą akredytacji laboratoriom badawczym, a certyfikaty PCA uznawane są w całej Europie.

wypas krów na łące

Zatwierdzony system jakości badań wody

Laboratorium pobiera próbki i wykonuje badania mikrobiologiczne próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego zgodnie z zatwierdzonym systemem jakości prowadzonych badań Decyzja Nr HK 307/D/2023 z dn. 28.12.2023r., wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Laboratorium pobiera próbki wody i wykonuje badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Wysoka jakość świadczonych usług

Najwyższą jakość wykonywanych analiz mikrobiologicznego oraz fizyko-chemicznego składu mleka gwarantują, wykorzystywane przez nas urządzenia renomowanych firm: BENTLEY POLSKA ( BactoCount IBC ), FOSS ( Fossomatic 5000; Milkoscan 4000) oraz GERBER INSTRUMENTS.

Laboratorium monitoruje jakość swoich analiz w oparciu o materiały odniesienia dostarczane przez Laboratorium Referencyjne Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt oraz francuskie standardy BactoCount IBC. Ważnym elementem w kontroli jakości wyników jest regularne uczestnictwo w badaniach biegłości oraz w porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną ZHŻPZ w Puławach, Laboratorium Referencyjne Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie, Q-Systems-Center Organizator Badań Biegłości QSC-PT w Szczecinie oraz LGC standards.

Uzyskiwanie przez nas pozytywnych wyników w w/w badaniach świadczy o wysokiej ocenie jakości wykonywanych analiz.

certyfikat

badanie laboratoryjne

badanie mikroskopowe

głowica mikroskopu

Ankieta

Pragnąc zagwarantować najwyższy poziom usług w zakresie badania mleka przez nasze laboratorium zapraszamy do wypełnienia niniejszej ankiety i przekazanie nam swoich uwag, byśmy mogli je wykorzystać w naszej pracy.

 

Kliknij i wypełnij ankietę