Diagnostyka mastitis

Diagnostyka mastitis

Badania laboratoryjne pozwalają wskazać patogen wywołujący mastitis i dostarczają antybiogram z informacją o lekooporności.

Dzięki wynikom badań można wdrożyć odpowiedni rodzaj leczenia przeciwko konkretnemu patogenowi oraz wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

PAMIĘTAJ !

Skuteczność leczenia zależy od dokładności i staranności pobranej próbki.

Pobieraj mleko starannie do sterylnych jednorazowych probówek zwracając szczególną uwagę na higienę.

 

Szanowni Państwo!

W trosce o utrzymanie wysokich standardów oraz zapewnienie wiarygodności przeprowadzanych badań, uprzejmie prosimy o stosowanie przy pobieraniu i przesyłaniu próbek mleka następujących zaleceń:

 • do badań prosimy przesyłać mleko świeże w jak najkrótszym czasie od pobrania lub mleko zamrożone,
 • próbki na obecność patogenu chorobotwórczego prosimy pobrać bezpośrednio z wymienia z zainfekowanej ćwiartki przed rozpoczęciem antybiotykoterapii,
 • próbki prosimy pobierać starannie do sterylnych jednorazowych probówek.

Sposób pobierania próbek mleka ćwiartkowego.

 • Oznacz probówki numerem krowy i ćwiartką:
  A - prawa przednia
  B - prawa tylna
  C - lewa przednia
  D - lewa tylna
 • Umyj dokładnie ręce i zawsze noś rękawiczki.
 • Pierwsze strumienie mleka skieruj do przedzdajacza, zwróć uwagę na rodzaj wydzieliny, obecność kłaczków, kolor itp.
 • Umyj i osusz ligniną/ ręcznikiem papierowym wymię i strzyki.
 • Zdezynfekuj wierzchołki strzyków za pomocą gazika nasączonego środkiem dezynfekującym.
 • Odrzuć pierwsze strugi mleka.
 • W czasie pobierania probówkę trzymaj ukośnie nie dotykając jej krawędzią strzyka pamiętając, aby nie zanieczyścić korka i probówki. Korek trzymaj w ręku tak, aby nie dotykać części, która później wchodzi do wnętrza.
 • Probówki napełnij do około 2/3 wysokości i zamknij możliwie jak najszybciej.
 • Próbki należy natychmiast schłodzić do 4 – 5ºC i w tej temperaturze dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin od pobrania.
 • Próbki można również zamrozić.