Badania mleka

Badania mleka

Oferta naszego laboratorium

 • Ogólna liczba drobnoustrojów
  BactoCount IBC – cytometria przepływowa – metoda akredytowana
 • Liczba komórek somatycznych
  Fossomatic 5000 – cytometria przepływowa – metoda akredytowana
 • Zawartość białka
  MilcoScan 4000 – spektrometria w podczerwieni – metoda akredytowana
 • Punkt zamarzania
  Cryoscope C1A– metoda krioskopowa – metoda akredytowana
 • Zawartość tłuszczu
  MilcoScan 4000 – spektrometria w podczerwieni
 • Zawartość laktozy 
  MilcoScan 4000 – spektrometria w podczerwieni
 • Zawartość mocznika
  MilcoScan 4000 – spektrometria w podczerwieni
 • Punkt zamarzania
  MilcoScan 4000 – spektrometria w podczerwieni
 • % dodanej wody
  metoda obliczeniowa

Polskie Centrum Akredytacji

 

Oferujemy również:

 • Oznaczanie pozostałości antybiotyków i substancji hamujących
  ( CowSide II, Delvotest SP NT).
 • Wykonanie antybiogramu i wskazanie patogenu wywołującego zapalenie gruczołu mlekowego krów.
 • Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów – metodą wg. PN-EN ISO 4833-1:2013.
 • Oznaczanie chlorków w mleku – metodą potencjometryczną.
 • Badanie cielności z próbki mleka za pomocą testów PAG.