Badanie wody do odbioru budynku/lokalu akceptowane przez SANEPID oraz na potrzeby atestu gospodarstwa rolnego

W skład zestawu wchodzą następujące badania:

Mikrobiologia:

 • Liczba bakterii grupy coli,
 • Liczba Escherichia coli,
 • Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
 • Enterokoki kałowe.


Fizykochemia - badanie wody podstawowe:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • smak,
 • przewodność elektrolityczna właściwa,
 • pH,
 • żelazo,
 • mangan,
 • jon amonu,
 • chlor ogólny,
 • chlor wolny,
 • twardość ogólna.


Zakres analiz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Wdrożony system jakości badań wody został zatwierdzony przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku co uprawnia nasze laboratorium do pobierania próbek i badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobór wody do badań:

 • na potrzeby SANEPIDU – przez certyfikowanego próbobiorcę
 • na potrzeby własne – samodzielnie zgodnie z instrukcją laboratorium

W celu ustalenia szczegółów proszę skontaktować się z Podlaskim Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o..

Tel 85-66-44-504; 514-853-357 ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do współpracy !

 

Badanie mikrobiologiczne wody

Badanie mikrobiologiczne wody

W naszym laboratorium wykonujemy badanie mikrobiologiczne wody, które umożliwia dokładną ocenę jej jakości i ewentualnego stopnia zanieczyszczenia. Badanie mikrobiologiczne informuje nas o stanie sanitarnym wody. Pozwala dokładnie ocenić przydatność wody do celów spożywczych oraz gospodarczych. Korzystanie z przydomowego ujęcia wody pitnej wymaga regularnego sprawdzania go pod kątem obecności groźnych dla zdrowia bakterii i innych mikroorganizmów

Wykonujemy je pod kątem obecności następujących mikroorganizmów:

 • Bakterii z grupy coli – występowanie jakichkolwiek mikroorganizmów z tej grupy świadczy o poważnym zanieczyszczeniu wody, nieprawidłowym jej uzdatnieniu lub zbyt dużej ilości substancji odżywczych sprzyjających rozwojowi tych organizmów;
 • Escherichia coli(pałeczka okrężnicy) –  są groźne dla zdrowia nie tylko z racji wywoływania chorób układu moczowego i pokarmowego, ale także dużej odporności na antybiotykoterapię;
 • enterokoków kałowych – niebezpieczne dla zdrowia bakterie, których obecność świadczy najczęściej o zanieczyszczeniu ściekami komunalnymi. Bakterie te wywołują liczne choroby i są odporne na wiele antybiotyków.

Określamy również ogólną ilość bakterii, które mimo że nie zawsze są chorobotwórcze to wskazują na skażenie wody i obecność innych organizmów chorobotwórczych. W trakcie tego typu analizy zwraca się także uwagę na to, ile bakterii mezofilnych oraz psychrofilnych znajduje się w jednym mililitrze wody.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia, gdy nie zawiera w swoim składzie chorobotwórczych mikroorganizmów, pasożytów oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu..

Chcą Państwo mieć absolutną pewność, że woda pobierana z przydomowego źródła jest zdatna do picia pod kątem obecności w niej groźnych dla zdrowia mikroorganizmów i może być wykorzystywana w produkcji i obrocie żywnością?

Zapraszamy do wykonania analizy mikrobiologicznej w naszym Laboratorium. Wykonujemy ją na zlecenie osób prywatnych, ale także przedsiębiorców i instytucji oraz gospodarstw rolniczych.

Zatwierdzony przez PPIS w Białymstoku ( decyzja Nr HK 11/D/2023 ) system jakości badań wody prowadzonych przez nasze Laboratorium gwarantuje ważność otrzymanych wyników w obszarze regulowanym prawnie.

Próbki do przeprowadzenia analizy mogą Państwo przygotować samodzielnie postępując zgodnie z  podaną instrukcją.

Jeżeli analizy wody przeprowadzane są na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej zalecamy pobór przez przeszkolonego próbkobiorcę  naszego laboratorium.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Gwarantujemy profesjonalne podejście, sprawność działania i przede wszystkim rzetelność wyników. Dbamy o to, aby wyniki były miarodajne i dawały pewność, że korzystanie z wody jest bezpieczne.

 

Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych

 1. Próbki należy pobierać do sterylnych butelek.
 2. Próbkę wody zaleca się pobrać z kranu najczęściej używanego. Unikać kranów będących w złym stanie technicznym, skorodowanych.
 3. Przygotuj wszystkie potrzebne rzeczy do poboru próbki (rękawiczki, detergent, środek dezynfekcyjny, sterylną butelkę, ręcznik papierowy ).
 4. Przed pobraniem należy zdjąć z kurków wszelkie urządzenia np. rozbryzgowe, sitka, przedłużki itp.
 5. Spuść zimną wodę z kranu przez ok 5 – 10 minut średnim strumieniem wody, tak aby woda nie była zbyt wzburzona i nie powodowała zrywania zanieczyszczeń z rury.
 6. Bezpośrednio przed pobraniem dokładnie umyj kran wodą z detergentem, spłucz i wytrzyj ręcznikiem papierowym.
 7. Metalowy kran opal płomieniem używając waty nawilżonej spirytusem, kran plastikowy zanurz na 2, 3 minuty w środku dezynfekującym.
 8. Spuść wodę z kranu przez ok 2 minuty.
 9. Bezpośrednio przed pobraniem próbki otwórz butelkę, uważając aby nie doprowadzić do jej zanieczyszczenia.
 10. Nie dotykając wlotu butelki napełnij ją powolnym strumieniem do około 4/5 objętości.
 11. Nie płucz butelki przed pobraniem. Nie odlewaj nalanej już wody.
 12. Szczelnie zamknij butelkę bezpośrednio po pobraniu próbki, opisz.
 13. Dostarcz próbkę do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 7 godzin od momentu pobrania, maksymalnie do godz. 11 po wcześniejszym uzgodnieniu ( tel. 514 853 357, 85 66 44 504 )
 14. Próbki zaleca się transportować w temperaturze (5 ± 3)ºC chroniąc przed bezpośrednim światłem słonecznym.

 

Sposób pobierania oraz warunki transportu mają istotny wpływ na uzyskiwane wyniki badań. Laboratorium nie 
ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbek wody pobieranych przez klienta.

 

UWAGA !

Próbki do badań przyjmowane są w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7:00 do 11:00
Bardzo prosimy o wcześniejsze uzgodnienie z Laboratorium terminu dostarczenia próbek.

Kontakt:

 514 853 357
 85 66 44 504
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wykaz badań 

Przedmiot badań Nr normy Badane cechy
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi PN-EN ISO 9308-1:2014-12 * Z Liczba bakterii grupy coli metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 * Z Liczba Escherichia coli metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 7899-2:2004 * Z Liczba enterokoków metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 6222:2004 * Z Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ℃ po 72h metoda posiewu na agarze odżywczym
PN-EN ISO 6222:2004 * Z Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ℃ po 48h metoda posiewu na agarze odżywczym
PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2018-12*Matryca B; Procedura 7; Podłoże C - GVPC Z Liczba bakterii z rodzaju Legionella metoda filtracji membranowej

 * Metoda referencyjna w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r- Dz. U. 2017, poz. 2294 )

Z - badania zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (Decyzja Nr HK - 307/D/2023 z dn. 28.12.2023 r.)

Badanie ciepłej wody pod kątem obecności bakterii Legionella akceptowane przez SANEPID

Legionella sp.:

to drobnoustroje, które mogą wywołać niebezpieczne zapalenie płuc. Występują głównie w wodzie, w tym w sztucznych systemach wodnych. Duże ilości Legionelli są obecne między innymi w instalacjach wodnych w budynkach. Najlepsze warunki dla Legionelli stwarza woda o temperaturze 30-40°C. Sprawia to, że często namnaża się w nieprawidłowo działających instalacjach ciepłej wody użytkowej.

 

WYMOGI DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WALCE Z LEGIONELLĄ

Wymogi dla placówek zdrowotnych - badania wody minimum 2 razy w roku

 • Ilość pałeczek Legionella nie może przekraczać 50jtk/1000ml

Wymogi dla budynków zamieszkania zbiorowego ( hotele, akademiki, domy wczasowe, placówki wychowawcze ) - badania wody minimum 1 raz w roku

 • Ilość pałeczek Legionella nie może przekraczać 100jtk/1000ml

Wymogi dla obiektów edukacyjnych i sportowych ( szkoły, uniwersytety, baseny ) - badania wody minimum 1 raz w roku

 • Ilość pałeczek Legionella nie może przekraczać 100jtk/1000ml

Odpowiedzialność za stan wody w obiektach użyteczności publicznej oraz jego kontrolowanie ponosi dyrekcja placówek

Warto również badać wodę w domu, mieszkaniu w szczególności, gdy z wody korzystają osoby z obniżoną odpornością, osoby starsze i dzieci.

 

Wdrożony system jakości badań wody został zatwierdzony przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku co uprawnia nasze laboratorium do pobierania próbek i badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w kierunku Legionella

Pobór ciepłej wody do badań:

- na potrzeby SANEPIDU – przez certyfikowanego próbobiorcę

- na potrzeby własne – samodzielnie zgodnie z instrukcją laboratorium

 

W celu ustalenia szczegółów proszę skontaktować się z Podlaskim Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o..

Tel 85-66-44-504; 514-853-357 ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do współpracy !