Testy cielności

Krowy na pastwisku

Badanie cielności testem PAG - nowa usługa od stycznia 2021

Badanie to opiera się na określeniu glikoprotein ciążowych (ang. Pregnancy Associated Glycoproteins – PAG) i jest możliwe:

  • począwszy od 28 dnia po pokryciu,
  • od 60 dnia po ostatnim wycieleniu.

Testom cielności PAG podlegają krowy spełniające oba powyższe warunki łącznie.

Począwszy od stycznia 2021 Podlaskie Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. oferuje hodowcom możliwość odpłatnego zlecenia badania cielności z próbek mleka w dowolnej ilości.

 

Zlecanie testów cielności PAG

Hodowca samodzielnie pobiera próbki mleka zgodnie z instrukcją - Instrukcja pobierania próbek do testów PAG i dostarcza je do Laboratorium wraz z wypełnionym zleceniem.

  • Samodzielnie
  • Przekazuje przy odbiorze mleka z gospodarstwa 

 

Instrukcja pobierania próbek do testów cielności

Druk zlecenia wykonania badań w kierunku testów cielności

Test cielności z mleka IDEXX Milk Pregnancy Test

Wykrywa wysoce specyficzne białko ciążowe (PAG) powstające jedynie w obecności zarodka lub płodu. Wyniki testu są porównywalne z badaniem ultrasonograficznym i palpacyjnym, co potwierdzono w szeregu badaniach naukowych.

Jest niezawodnym i sprawdzonym narzędziem do dokładnego potwierdzania ciąży u bydła, owiec, kóz i bawołów wodnych.
W odróżnieniu od innych testów ciążowych, dzięki wysokiemu poziomowi dokładności umożliwia laboratoriom, lekarzom weterynarii i hodowcom optymalizację wydajności operacyjnej i reprodukcyjnej przy wykorzystaniu próbek mleka.

Test pozwala w odpowiednim momencie zdiagnozować ciążę w sposób prosty i dokładny, poprawiając tym samym wydajność reprodukcyjną bydła poprzez identyfikację niecielnych krów i umożliwienie ich ponownego zacielenia. Oznacza to poprawę wydajności produkcji mlecznej dzięki skróceniu okresów międzywycieleniowych prowadzącą do wzrostu dochodowości gospodarstw mlecznych.

To niekłopotliwe badanie można łatwo włączyć do rutynowej analizy mleka. Próbki mleka możesz przekazać do laboratorium przy odbiorze mleka z gospodarstwa, a wyniki badania są wysyłane przez laboratorium na adres e-mail lub pocztą.

Wykrywanie krów niecielnych w przebiegu ciąży

Test IDEXX Milk Pregnancy ułatwia skracanie okresów międzywycieleniowych dzięki możliwości łatwego wykrywania sztuk niecielnych w każdym okresie ciąży- już od 28 dnia po zacieleniu.

Poprawa wydajności reprodukcyjnej

Wczesne wykrycie krów niecielnych umożliwia wcześniejsze przeprowadzenie ponownego zacielania, wpływając na poprawę wydajności reprodukcyjnej. 

Poprawa dochodowości

Według badań średni koszt utrzymania niecielnej krowy wynosi 20zł. na dobę. W przypadku, gdy okres międzywycieleniowy jest dłuższy od zakładanego o 20 dni, straty w przypadku tylko jednej krowy mogą wynieść nawet 400 zł.

Mniej pracy, mniej stresu dla krów

Badanie prób mleka oznacza mniej pracy dla hodowcy a także mniej stresu dla zwierząt. Badanie to można łatwo dołączyć do rutynowej analizy prób mleka.

plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

plakat 5

plakat 6